Moje služby

Realitní služby

  • prodej a nákup nemovitostí
  •  pronájmy

Správa nemovitost 

  • správa pronájmů  - svěřte správu pronájmu do našich rukou a pronajímejte bez starostí
  • správa bytových domů - revize,kontroly technického stavu nemovitosti

Právní služby

  • prostřednictvím smluvní advokátní a notářské kanceláře