Úschova kupní ceny

27.05.2019

Chystáte se koupit byt, dům, pozemek nebo jinou nemovitost? A přemýšleli jste nad tím, kde vlastně budou uloženy peníze do doby, než bude proveden zápis vlastnického práva kupujícího-tedy Vás do katastru nemovitostí? Že ne?

Chraňte se při koupi nemovitosti úschovou. Variant se nabízí hned několik. Můžete využít advokátní úschovy, notářské úschovy nebo úschovy peněz v bance nebo i v realitní kanceláři. Zkrátka úschovy u třetí nestranné osoby. To je samozřejmě bezpečné i pro prodávajícího, protože bude mít jistotu, že byla složena kupní cena a on může podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Vy můžete být taky v klidu, protože prodávající peníze neuvidí dřív, než se převede vlastnické právo. Ve smlouvě proto musí být stanovená lhůta pro složení kupní ceny na určený účet.

No a teď něco málo k jednotlivým úschovám. Notářská úschova je relativně bezpečná. Notář je pod záštitou Notářské komory ČR- tedy státu. Cena této úschovy je finančně nejnákladnější. Stanovuje se podle výše úschovy a řídí se vyhláškou ministerstva spravedlnosti. Není tedy možné v tomto případě o ceně smlouvat.

Advokátní úschova je nejrozšířenější. Realitní makléři nebo kanceláře mají advokátní kanceláře, se kterými spolupracují, a mají s nimi dohodnuté smluvní ceny. Podmínkou je, aby měl advokát pro Vaši konkrétní úschovu zvláštní účet. Vaše peníze potom neohrozí exekuce ani insolvence advokáta, přesto s těmito penězi může on sám disponovat....

Úschova v bance je velmi bezpečným řešením. Jestliže řešíte koupi nemovitosti pomocí hypotečního úvěru, vyjde Vás tato varianta i nejlevněji. Pokud by v bance selhal zaměstnanec, předpokládá se, že banka má dostatek peněz a měla by z čeho náhradu vyplatit. Navíc je banka pod drobnohledem České národní banky.

Úschova v realitce? Zde jsou hned tři strašáci - zpronevěra, exekuce a insolvence. V tomto případě je důležité si ohlídat, aby byly peníze vyplaceny na zvášť vyčleněný účet. To proto, aby realitní kancelář z Vašich peněz nehradila mzdy svých zaměstnanců nebo třeba elektřinu. Důležité je také pojištění profesní odpovědnosti za případně způsobenou škodu, které by mělo být vždy na vyšší částku, než jakou do úschovy svěřujete.

Z toho všeho vyplývá, že nejbezpečnější je úschova v bance a v ostatních případech buďte opravdu obezřetní, protože koupě nemovitosti není nákup v supermarketu a ve většině případů se jedná o životní krok.

Petra Bednářová