Skryté vady nemovitosti

23.09.2019

 Už jste slyšeli o tom, že můžete "reklamovat" třeba i dům, který jste si koupili? Přesně tak, i toto je možné!

Když do 5ti let od koupě resp. od nabytí vlastnického práva k nemovitosti vyjde najevo skrytá vada. A co může být skrytou vadou? Především je to vada, která existovala už v době převzetí nemovitosti kupujícím. Nebyla při koupi zřejmá a projevila se až později při užívání nemovitosti. Může se třeba jednat o plíseň na stěnách zakrytých sádrokartonem nebo praskání podlah překrytých plovoucí podlahou apod.

Jestliže kupující oznámí včas skrytou vadu, má hlavně za povinnost prokázat, že tato vada splňuje všechny znaky skryté vady, a to zejména skutečnost, že vada existovala již v době převzetí nemovitosti kupujícím. Pokud je vada odstranitelná, má kupující právo požadovat po prodávajícím odstranění vady nebo slevu z kupní ceny. Pokud ovšem je vada neodstranitelná, má kupující právo dokonce od kupní smlouvy odstoupit, tudíž může požadovat vrácení celé kupní ceny.

Dokonce ani formulace v kupní smlouvě stylu "kupující se před podpisem kupní smlouvy seznámil se stavem nemovitosti" nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za skryté vady. Prodávající je povinen informovat o kompletním technickém stavu a tento závazně provázat s ustanoveními v kupní smlouvě. Důležité je nezaměňovat skryté vady s vadami, které jsou kryté dvou až tříletou zárukou a vzniknou tudíž až později.

Samozřejmě i při problému v souvislosti se skrytými vadami Vám doporučuji se zkontaktovat s právníky. Ať už jste vadnou nemovitost koupili nebo jste v roli prodávajícího a kupující po Vás vyžaduje dodatečnou slevu nebo dokonce vrácení kupní ceny.

Petra Bednářová