Je libo houbičky? Aneb základní pravidla odvlhčení.

11.08.2018

Houby jsou super! Ale je lepší je sbírat v lese, než je seškrabávat z fasády domu...


Vlhkost zdiva je opravdu častý problém, který řeší vlastníci většinou starších rodinných i bytových domů. Dost často se setkávám s případy, kdy, když se objeví vlhnoucí stěna, majitelé zavolají firmu, aby jim založila nopovou folii. To je špatně! Primárně se musí přijít na příčinu této vlhkosti. Naši předci nebyli hloupí a domy se stavěly kvalitně a hlavně vše mělo svůj důvod. Nic se nedělalo jen tak, ale bohužel naše generace tak trošku v některých směrech degeneruje a zapomíná!

Zdivo samozřejmě může "natáhnout" vlhkost z podzemní vody, ovšem v dnešní době pernamentního sucha je tohle velmi nízká pravděpodobnost. Takže se pojďme podívat do sklepa. U starších domů je zde podlaha z cihel nebo kamenů. To proto, aby se případná vlhkost hezky odvětrávala spárami. Pokud je na takovouto podlahu bez předchozího odborného zásahu vylitý beton, je to špatně! Vlhkost nemá jinou šanci, než se "zakousnout" do zdiva. Zdi ve sklepení byly původně také pouze cihlové nebo kamenné a to ze stejného důvodu, jako podlaha. Jestliže je na takovou zeď nahozená omítka, dost často se z ní díky vlhkosti vytvoří neprodyšná krusta a vlhko nemá jinou šanci, než postupovat výš a výš. Také ve sklepích dříve bývaly pouze otvory někdy otevřené, jindy opatřené mřížkou na odvětrávání. Ucpáním tohoto větracího systému např. zazděním nebo vložením plastových okének dojde opět k zabránění úniku přebytečného vlhka. Tím jsem chtěla říct, že vlhko je přirozený jev a musíme jej respektovat a nezavírat mu cestu. A pokud přece jen chcete provést nějaký zásah, tak jedině s opravdu odbornou firmou.

Další příčinou mokrých zdí může být děravá, popraskaná kanalizace pod podlahou. Stupačky bývají svedeny do sklepa a odtud ven do veřejné kanalizace. Víte, kdy se kanalizace v domě opravovala nebo kontrolovala? Často je ve starých domech cítit zatuchlina, která se často přičítá stáří domu, ale může to být třeba právě prasklá trubka a výkaly vytékající pod dům. Pokud máte podezření na tento problém, nechejte si potrubí zkontrolovat kamerou. Firma by Vám potom měla předat schéma a na něm zaznačené průsaky.

Také nezapomeňte zkontrolovat napojení dešťových svodů. Prostě před provedením jakékoli hydroizolace odstraňte nebo překontrolujte všechny možné příčiny vzlínající vlhkosti. Je přece hloupost mokrý dům ještě utěsnit folií. To byste se pak plísní jen težko zbavovali.

Toto není odborný článek, pouze rady z vlastních zkušeností a zkušenosti profíků.

Petra Bednářová