Darovací daň

19.07.2019

 Po krátkém průzkumu jsem zjistila, že spousta z Vás neví, že darovací daň už vlastně neexistuje. V zákoně o daních z příjmu najdeme tento pojem pod názvem ostatní příjmy. Každopádně je dobré a vlastně pro spoustu z nás zajímavé, že při darování nemovitosti se v některých případech daň vůbec neplatí. Kdy?

→ Když jsme s dárcem v tzv. hlavní příbuzenské linii - když nám nemovitost darují rodiče nebo prarodiče.

→ Když jsme s dárcem ve vedlejší linii - to jsou sourozenci, manželé, tety a strýcové a taky rodiče nebo děti manželů.

→ Když jsme s dárcem déle než rok ve společné domácnosti.

Darování nemovitosti mezi příbuznými nahrazuje pozdější dědické řízení, které v nastalé těžké životní situaci není příjemné řešit. A hlavně pokud se do toho pustíte, vše může být během týdne vyřízené.

A co všechno obnáší darování bytu, domu, pozemku, garáže, chaty či jiné nemovitosti? Především se musí nechat vypracovat darovací smlouva. Doporučuji se obrátit na profíka! Smlouva musí být písemná a podpisy na ní je potřeba úředně ověřit, kdy ověření jednoho podpisu stojí 30,-Kč Dále se vypracuje návrh na vklad do katastru nemovitostí. Tady stačí jen podepsat bez ověření. A nyní můžeme zajít na katastrální úřad podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Tady potřebujeme darovací smlouvu, dva návrhy na vklad a 1000,-Kč. Tolik činí správní poplatek, který se zaplatí na podatelně, kde si nechají darovací smlouvu a jeden výtisk návrhu na vklad. Druhý výtisk nám vrátí s razítkem a tímto je zahájeno řízení. Do 30ti dnů odešle katastrální úřad rozhodnutí o změně vlastnického práva, případně o chybách v návrhu. Pokud však využijete služeb právníka nebo notáře, pomůže Vám nejen vypracovat darovací smlouvu i návrh na vklad a riziko chybného zpracování je v podstatě nulové.

Pozor! Pokud dostaneme dar, který přesahuje hodnotu 5 mil. Kč a je osvobozený od daně z příjmu, vzniká nám podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu povinnost oznámit správci daně výši příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vzniknul. Pokud včas dar neoznámíme, hrozí vysoké pokuty. Potom už jenom platíme každoročně daň z nemovitosti.

To je ve zkratce vše. Hlavně myslete na to, že je opravdu důležité i v tomto případě oslovit odborníka, abyste případnou chybou neohrozili sami sebe, ani rodinné vztahy.

Petra Bednářová